ثبت شرکت با صد در صد سهامدار خارجی

 ثبت شرکت با صد در صد سهامدار خارجی

جهت ثبت شرکت با ۱۰۰% سهامدار خارجی مطابق مدارک فوق باید مدارک آماده گردیده و جهت ثبت اقدام نمایند

تذکر ۱: موارد پیشنهادی در ثبت شرکت های خارجی فقط مواردی است که مجوز فعالیت در قالب شرکت صادر می گردد

تذکر ۲: ثبت شرکت با ۱۰۰% سهامدار خارجی در مواردی ثبت میگردد الف : با سرمایه گذاری سهامداران به مبلغ حداقل ۵۰۰۰۰۰ دلار جهت هر سهامدار و ایجاد اشتغال بابت این سرمایه گذاری صورت پذیرد یا سالانه تا مبلغ ۵۰۰۰۰۰ دلار صادرات جهت هر سهامدار صورت پذیرد

تذکر ۳: مدارک سهامداران باید ترجمه رسمی گردیده و کپی برابر اصل پاسپورتها از صفحه اول و اعتبار پاسپورت و صفحه ویزا در صورد داشتن لازم میباشد

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت خارجی با افراد یا شرکت ایرانی :

ترجمه و کپی از کلیه ی صفحات گذرنامه فرد غیر ایرانی به گونه که نامبرده دارای مهر ویزای ایران باشد.
زیر اوراق ثبت شرکتهای ایران توسط اشخاص خارجی امضا شود
مقرر نمودن میزان سرمایه شرکت طوری که که کمتر از ۱۰،۰۰۰ دلار امریکا نباشد.
در صورتیکه شریک خارجی شرکت باشد همچنان حداکثر میزان سهم ایشان چهل و نه درصد می باشد مگر اینکه اداره سرمایه گذاری اتباع خارجی با داشتن مقدار سهام بیش از چهل و نه درصد موافقت کند که لازمه این موافقت پس از ثبت شرکت ایرانی به مقدار چهل و نه درصد خارجی و پنجاه و یک درصد ایرانی دارای صلاحیت بررسی و اجرا می باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت به گونه ای که شریک غیر ایرانی شرکت باشد:

۱٫ ترجمه و اصل اساسنامه شرکت خارجی
۲٫ ترجمه و اصل سوگند نامه شرکت خارجی
۳٫ ترجمه و اصل اظهارنامه ثبت شرکت خارجی
۴٫ ترجمه گواهی ثبت شرکت خارجی در کشور متبوع
۵٫ ترجمه و اصل موافقت نامه فی مابین شرکت ایرانی و غیر ایرانی بر پایه ایجاد و ثبت شرکت جدید در ایران
۶٫ دو نامه معرفی نامه ترجمه و اصل