اخذ کارت بازرگانی

 مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی

شخصیت حقیقی :

• ۳ قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی (پشت و رو)، کپی شناسنامه
• امضا وکالتنامه، جهت اظهارنامه و اوراق دفاتر پلمپ- امضا اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
• ارائه آدرس و کدپستی تجارتخانه: (همان آدرسی که سند مالکیت یا اجاره نامه با کاربری اداری به اسم شخص باشد) فقط آدرس تهران
• آدرس و کدپستی محل سکونت شخص
• سرمایه کارت بازرگانی(غیر نقدی)

شخصیت حقوقی :

• ۳ قطعه عکس پرسنلی پشت سفید، کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل
• امضا وکالتنامه، ارائه گواهی پلمپ دفاتر که یکسال از تاریخش نگذشته باشد
• آدرس و کد پستی تجارتخانه (فقط آدرس تهران)
• آدرس و کدپستی محل سکونت مدیرعامل
• مهر و امضا فرم های مربوطه: اظهارنامه و کارت بازرگانی و وکالتنامه
• سرمایه کارت بازرگانی

بیشتر بخوانید

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید