ثبت طرح صنعتی

ليست مدارك ثبت طرح صنعتی حقوقی( شرکتی)

  1. کپی (برابر اصل ) مجوز مربوطه به نام شرکت  
  2. مدارک شرکت شامل :(برابر اصل ) کپی آگهی تأسیس ، آخرین تغییرات( هیئت مدیره)+ روزنامه رسمی آن
  3. کپی (برابر اصل ) مدارک افراد دارای حق امضاء شرکت شامل :(شناسنامه ، کارت ملی پشت و رو، کارت پایان خدمت)
  4. تصویر مربوطه از زوایای مختلف(۳بعد)
  5. تصدیق ثبت برند

ليست مدارك ثبت طرح صنعتی حقیقی(شخصی)

  1. کپی (برابر اصل ) مجوز مربوطه به نام شخص
  2. کپی (برابر با اصل ) مدارک شخص شامل :(شناسنامه ، کارت ملی پشت و رو، کارت پایان خدمت)
  3. تصویر مربوطه از زوایای مختلف(۳بعد)
  4. تصدیق ثبت برند

مانند نمونه: نمونه تصور طرح صنعتی

بیشتر بخوانید

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید