امور مهندسین

باتوجه به نیاز شرکت هادر اخذ مجوزهای قانونی جهت فعالیت در زمینه های متفاوت و نیز همکاری با نیروهای متخصص و مهندسین با سابقه کار در فعالیت های مربوطه، ثبت پوینده جهت تسهیل این امر به معرفی این دو گروه پرداخته و تصمیم به راه اندازی این قسمت گرفته است.

لازم به ذکر است، این مجموعه هیچ مسئولیتی در نحوه همکاری این افراد و شرکت ها با هم ندارد.

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید