ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت(با مسئولیت محدود)

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی حداقل دو نفر بالای ۱۸ سال( برابر اصل شده محضر)
۲- گواهی عدم سوء پیشینه(کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین)
۳-مشخص نمودن موارد ذیل :

الف )آدرس شرکت + کد پستی (مطابق تأییدیه پستی اخذ شده از ادارات پست )
ب)مشخص نمودن سرمایه اولیه شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء( پیشنهاد اولیه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال می باشد)
ج)مشخص نمودن سمت های اعضاء و مدیران شرکت و(عصو اصلی، رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل) و دارندگان امضاء جهت اوراق بهادار و تعهد آورد شرکت
د) مشخص نمودن موضوع فعالیت( حدود موضوع مشخص گردد و توسط کارشناس قابل ویرایش می باشد)
ه)اعلام اسامی پیشنهادی جهت نام شرکت (حداقل ۵ مورد اسم ۳ سیلاب به بالا)

بیشتر بخوانید