ثبت شرکت در مناطق آزاد

مراحل و مدارک مورد نیاز برای تأسیس شرکت در مناطق آزاد

 • کپی شناسنامه و کارت ملی درخواست دهنده جهت انتخاب نام و تکمیل فرم مشخصات و تعیین نام
 • اخذ مجوز فعالیت از دفتر سرمایه گذاری

مدارک مورد نیاز جهت صدور مجوز فعالیت:

 • کپی شناسنامه، کارت ملی و پایان خدمت مدیرعامل شرکت در شرف تأسیس
 • اصل و کپی فرم تعیین نام شرکت تأیید شده توسط واحد ثبت شرکت ها
 • بهره برداران مالک: اصل و کپی سند محل فعالیت، بهره برداران مستأجر: اصل و کپی اجاره نامه – تأییدیه مجتمع

(تذکر : درخواست دهنده های شرکتهای بازرگانی که مکان جهت دفتر شرکت ندارند می توانند از دفتر پستی مجازی یکساله استفاده نمایند.)

 • فرم درخواست سرمایه گذاری
 • اصل فیش واریزی به مبلغ….. ريال )مبلغ به متراژ مکان و نوع فعالیت(خدماتی ، بازرگانی ، صنعتی ) بستگی دارد )
 • ارائه طرح توجیهی برای فعالیت های صنعتی
 • ارائه عدم سوء پیشینه کیفری مدیرعامل

مراجعه به ثبت شرکت ها

 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی ، کارت پایان خدمت کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان اشخاص حقوقی، مدیرعامل و بازرسین
 • کپی برابر اصل مدارک ثبتی اشخاص حقوقی اعم از سهامدار و بازرسین ( از جمله: اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات هیأت مدیره )
 • گواهی بانکی مبنی بر افتتاح حساب بانکی و واریز ۳۵% سرمایه شرکت

تذکر: اگر ۳۵% کمتر از  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال باشد باید مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال واریز شود به حساب شرکت در شرف تأسیس در یکی از بانکهای  واقع منطقه آزاد

 • دو جلد اساسنامه به همراه صورتجلسات هیأت عمومی مؤسسین و هیأت مدیره و دو نسخه اظهارنامه
 • آدرس دقیق و کدپستی سهامداران و مدیرعامل و بازرسین و دفتر شرکت
 • تعیین موضوع شرکت
 • تعیین سرمایه و تعداد سهام کل و سهام هریک از سهامداران
 • تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و بازرسین
 • واریز فیشهای مربوطه به نام سازمان منطقه آزاد در دو فیش مجزا
 • پس از ثبت شرکت اخذ مجوز سرمایه گذاری از دفتر سرمایه گذاری + فیش واریزی
 • کارت بازرگانی منطقه آزاد
 • پلمپ دفاتر روزنامه و کل سال جاری و سال آینده
 • هزینه روزنامه رسمی و محلی

بیشتر بخوانید