شرکت سهامی خاص

 مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

۱) اعلام پنج عدد نام سه سيلابي به بالا ( نام شركت ) اسامي فارسی و معني دار
۲) كپي شناسنامه وكارت ملي پشت ورو (برابر اصل شده محضر و یا دادگستری ) از تمام اعضا(حداقل۳ نفر بالاي۱۸سال )+گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیئت مدیره
۳) كپي شناسنامه وكارت ملي پشت و رو (برابر اصل شده محضر و یا دادگستری ) از دو نفر بازرس بالای ۱۸ سال (هم فاميل افراد فوق نباشند) +گواهی عدم سوء پیشینه جهت بازرسین

تذکر۱ : شرایط بازرسین : بازرسین نباید از اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم باشند و یا اینکه او یا همسرش از حقوق بگیران هیئت مدیره و مدیر عامل باشند ( ماده ۱۴۷ قانون تجارت)
تذکر۲ : در صورت انتخاب بازرسین از بین بیمه شدگان شرکت ( شرکت بیمه مطابق قانون میتواند شرکت را جریمه کرده و شرکت را مجاب به تغییر بازرسین کند)

– مشخص نمودن موارد ذیل :

الف )آدرس شرکت + کد پستی (مطابق تأییدیه پستی اخذ شده از ادارات پست )
ب)مشخص نمودن سرمایه اولیه شرکت و تعداد سهام هر یک از سهامداران( پیشنهاد اولیه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال می باشد)
ج)مشخص نمودن سمت های اعضاء و مدیران شرکت (عصو اصلی، رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل) و دارندگان امضاء جهت اوراق بهادار و تعهد آورد شرکت
د) مشخص نمودن موضوع فعالیت( حدود موضوع مشخص گردد و توسط کارشناس قابل ویرایش می باشد)

۴) افتتاح حساب به نام شرکت در حال تأسیس در یکی از بانکها و اخذ نامه بانك جهت اداره ثبت شرکتها+ فیش بانکی مبلغ واریزی ( به مبلغ یک میلیون ریال)
۵) مجوز مربوطه ( با توجه به موضوع شرکت )

بیشتر بخوانید