شرکت سهامی خاص


شرکت سهامی خاص :

ثبت شرکت سهامی خاص در واقع نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تأسیس توسط مؤسسان تأمین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده‌گذاری شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص

۱) اعلام پنج عدد نام سه سيلابي به بالا ( نام شركت ) اسامي فارس و معني دار
۲) كپي شناسنامه وكارت ملي پشت ورو (برابر اصل شده محضر و یا دادگستری ) از تمام اعضا(حداقل۳ نفر بالاي۱۸سال )
+گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیئت مدیره
۳) كپي شناسنامه وكارت ملي پشت و رو (برابر اصل شده محضر و یا دادگستری ) از دو نفر بازرس بالای ۱۸ سال (هم فاميل افراد فوق نباشند) +گواهی عدم سوء پیشینه جهت بازرسین

تذکر۱ : شرایط بازرسین : بازرسین نباید از اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم باشند و یا اینکه او یا همسرش از حقوق بگیران هیئت مدیره و مدیر عامل باشند ( ماده ۱۴۷ قانون تجارت)
تذکر۲ : در صورت انتخاب بازرسین از بین بیمه شدگان شرکت ( شرکت بیمه مطابق قانون میتواند شرکت را جریمه کرده و شرکت را مجاب به تغییر بازرسین کند)

– مشخص نمودن موارد ذیل :

الف )آدرس شرکت + کد پستی (مطابق تأییدیه پستی اخذ شده از ادارات پست )
ب)مشخص نمودن سرمایه اولیه شرکت و تعداد سهام هر یک از سهامداران
ج)مشخص نمودن سمت های اعضاء و مدیران شرکت و دارندگان امضاء جهت اوراق بهادار و تعهد آورد شرکت
د) مشخص نمودن موضوع فعالیت

۴) افتتاح حساب به نام شرکت در حال تأسیس در یکی از بانکها و اخذ نامه بانك جهت اداره ثبت شرکتها+ فیش بانکی مبلغ واریزی ( به مبلغ یک میلیون ریال)
۵) مجوز مربوطه ( با توجه به موضوع شرکت )