شرکت دانش بنیان

مدارك لازم  برای شرکت دانش بنیان

مستندات مورد نيازنوع (اختياري يا اجباري)توضيح
تصوير مجوزهاي شركت (مجوز تأسيس، پروانه بهره‌برداي و...)اختیاری
تصویرآگهی تاسیس به همراه آخرین تغییرات شركت در روزنامه رسمياجباري
آخرين ليست بيمه شركت به همراه خلاصه وضعيت دستمزد/حقوق و مزايااجباريبرای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد
تصویرآخریناظهارنامهمالیاتی - ارسالی به سازمان امور مالیاتیاجباريبرای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد
رزومه يا كاتالوگ شركتاختياري
نمودار سازماني شركتاختياري

بیشتر بخوانید