شرکت نسبی

مدارک و شرایط لازم برای ثبت شرکت دانش بنیان 

طبق مواد ۱۸۳،۱۸۴ و ۱۸۵ قانون تجارت،شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:

۱-وجود حداقل دو شریک
۲-پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (تقویم سرمایه غیر نقدی طبق ۱۲۲ قانون باید با رضایت کلیه شرکا صورت گیرد،لذا انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری طبق قانون الزامی است)
۳-باید در اسم شرکت عبارت (نسبی)به همراه نام یک شریک قید گردد.
مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:
۱)دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده
۲)دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده
۳)دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده
۴)تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت
۵)اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
۶)تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا ،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)
۷)اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره،مدیر عامل
۸)دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
۹)دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره
۱۰)اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید