موسسات

 مراحل ثبت موسسه

  ۱٫     تکمیل مدارک (کپی کارت ملی و کپی شناسنامه اعضاء هیئت مدیره) و امضاء مدارک ارائه شده

۲٫       انتخاب اسامی موسسه

۳٫       (شرایط نام انتخابی: سه سیلابی، کلمات فارسی،کلمه آخر اسم خاص)

۴٫       ارجاع مدارک به اداره ثبت شرکتها توسط ثبت

۵٫       تایید نهایی نام بعد از حداکثر ۵ روز

۶٫       اتمام تاسیس ۷ روز بعد از تایید نام

۷٫       دریافت روزنامه رسمی پانزده روز پس از آگهی تاسیس

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه :

با توجه به اینکه اغلب مؤسسات با موضوعاتی میباشند که نیاز به مجوز دارد و مدارک ثبتی آنها مطابق استاندارد مرجع صادر کننده مجوز صادر میگردد لذا مدارک ثبتی مطابق ذیل میباشد

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده محضر یا دادگستری کلیه افراد(اعضای هیئت مدیره، موسسین، شرکا ء ، هیئت امناء بازرسین)
۲- اساسنامه و شرکتنامه و صورتجلسات تأیید شده مرجع رسیدگی کننده د ر سه نسخه
۳- نامه تأییدیه مرجع صادر کننده مجوز
۴- نام تأیید شده مرجع صدور مجوز

بیشتر بخوانید

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید