تولید

%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%db%8cتولید

تولید یا ساخت نام صنعت بسیار مهمّی ست که از ماقبل تاریخ ایجاد شد. شاید بتوان تولید را اوّلین صنعت بشر دانست. نیاز به تولید، منجز به پیشرفت تمام رشته‌های مهندسی شد.
انسان برخلاف بيشتر حيوانات، غالباً احتياجات خويش را به طور آماده از طبيعت دريافت نمى كند، بلكه با تصرّف و تغيير در طبيعت و انجام كار، روى آن به نيازهاى خويش دست مى يابد. خواه آن كار به صورت تبديل شىء به شيئى باشد، يا جابجايى كالا از نقطه اى به نقطه ديگر. در علم اقتصاد به مجموع عملياتى كه طىّ آن، شكل نخستين مواد، تغيير مى يابد و يا جابجا مى شود «توليد» ناميده مى شود.
به بيان ديگر «توليد» عبارت است از فعاليتى كه با به كارگيرى و سازماندهى سلسله عوامل و نهاده هايى همچون سرمايه و منابع طبيعى، به ايجاد كالا و خدمات مى انجامد.(۱)
در يك جمله كوتاه و ساده تر مى توان توليد را به «ايجاد فايده» تعريف كرد.(۲)
البته مقصود از توليد در اينجا اعم از توليد كالا يا خدمت است، بنابراين كار پرستارى كه در بيمارستان ها خدمت مى كند يا مأمور بهداشتى كه به نظافت خيابان ها و پارك ها اشتغال دارد، نيز «توليد» محسوب مى شود.
امروزه نظريه پردازان اقتصاد بر اين باورند كه منابع طبيعى، سرمايه هاى فيزيكى، تكنولوژى و نيروى انسانى، مجموعه عناصرى هستند كه در توليد و ايجاد كالا و خدمات، نقش اصلى را ايفا مى كنند، در اين ميان سرمايه انسانى و بهرهورىِ درست از آن، پايه اصلى ثروت ملت ها را تشكيل مى دهد.(۳)

(۱) ر.ك: فرهنگ اصطلاحات كار و تأمين اجتماعى، ص ۱۱۸; مبانى و اصول علم اقتصاد، ص ۱۴۲.

(۲) درآمدى بر اقتصاد اسلامى، ص ۲۸۱ .

(۳) ر.ك: توسعه اقتصادى در جهان، ج ۱، ص ۴۷۳ .

تولید به شکل عام:

تولید یا فنآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد.

تولید کننده :  شخصی ( حقیقی یا حقوقی ) که به امر تولید مبادرت نماید تولید کننده نامیده میشود.

تذکر : طبق قانون جهت تولید  باید با مراجعه به ارگانها و سازمانهای مربوطه مجوزات مرتبط با موضوع فعالیت تولید اخذ گردد  .

ارگانهای مرتبط با تولید محصولات  شامل :

الف )  وزارت صنعت و معدن و تجارت : صادر کننده مجوز در امور صنعتی میباشد

ب)  وزارت جهاد  و کشاورزی : صادر کننده مجوز در تولید محصولات غذایی و صنایع وابسته میباشد