اخذ جواز تاسیس از سازمان جهاد کشاورزی

جواز تاسیس چیست ؟

 جواز تاسیس ،مجوزي است كه پس از احراز شرايط لازم بر اساس  دستورالعمل مربوطه به منظور سرمايه گذاري در انجام فعاليت صنعتي به نام متقاضي از سوي وزارت جهاد کشاورزی صادر مي گردد و به موجب آن به دارنده جواز اجازه داده میشود در چارچوب طرح مورد تصویب جهاد کشاورزی نسبت به احداث محصولات صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي مورد نظر اقدام نماید.

تذکر۱ : مجوز تاسیس و بهره برداری  از یک واحد کشاورزی توسط سازمان جهاد کشاورزی هر استان صادر می گردد.

تذکر ۲: جواز تأسیس از تاریخ صدور به مدت یکسال اعتبار دارد و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید بوده و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی، جواز خود به خود از اعتبار خارج می گردد و باطل می شود.

تذکر ۳: هر شخص و هر شرکت فقط یکبار می تواند در سایت بهین یاب ثبت نام کرده و username  و  password  بگیرد یعنی هر کد ملی و هر شناسه ملی فقط یکبار در سایت ثبت نام می شود و باید بعد از ثبت نام کاربری و کلمه عبور را به خاطر سپرد.

مدارک مورد نیاز اخذ جواز تأسیس :

مدارک متقاضی :

شخصیت حقیقی :  کپی شناسنامه – کپی کارت ملی پشت و رو – کپی کارت پایان خدمت  – شماره های تلفن ثابت و موبایل و آدرس + کد پستی متقاضی – گزارشی مختصر از سوابق کاری متقاضی + تهيه طرح توجيهي فني ، اقتصادي ممهور به مهر شركت مشاور ذيصلاح

شخصیت حقوقی (شرکت) :کپی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات + کپی مدارک مدیر عامل مطابق فوق  و مشخصات کامل سهامداران و هیئت مدیره –  شماره های تلفن ثابت و موبایل مدیریت شرکت و آدرس + کد پستی متقاضی – گزارشی مختصر از سوابق کاری متقاضی + تهيه طرح توجيهي فني ، اقتصادي ممهور به مهر شركت مشاور ذيصلاح