اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت و معدن وتجارت

پروانه بهره برداری

ضوابط صدور پروانه بهره برداري
پروانه بهره برداري به صنايع فرآوري مواد معدني فلزي و غير فلزي كه از وزارت صنايع و معادن جواز تاسيس دريافت داشته اند و نسبت به احداث راه اندازي آزمايشي اقدام نموده اند و يا واحدهايي كه پرونده آنها طبق توافق في مابين اين وزارت و وزارت صنايع به وزارت صنايع و معادن منتقل ميگردد بشرح مراحل زير صادر ميگردد:
۱- ارائه درخواست كتبي دارنده جواز تاسيس به وزارت صنايع و معادن
۲- دريافت تكميل و ارائه فرم سئوالات مربوط به صدور پروانه بهره برداري ( فرم شماره ۳) از سوي متقاضي
۳- بازديد كارشناس بررسي كننده از عمليات اجرائي انجام شده از پروژه و تطبيق آن با طرح اوليه و آئين نامه هاي مربوط گزارش از وضعيت پيشرفت طرح.
۴- كارشناس بررسي كننده پس از بررسي و بازديد از طرح بر اساس هزينه هاي انجام شده (قيمت تمام شده طرح به نرخ روز) نسبت به تهيه پيش نويس فرم پروانه بهره برداري (فرم ۴) اقدام و جهت تاييد و امضا به معاونت مربوطه ارسال مينمايد.
۵- پس ار تصويب و امضا پروانه بهره برداري توسط مقام مسئول،فرم پروانه بهره برداري (فرم شماره ۴) تايپ و به تعداد ۶ نسخه اكثير و پس از ثبت در دفتر يا دبيرخانه نسخه اصل آن پس از دريافت حقوق دولتي ( بر اساس ميزان سرمايه ثابت طبق جدول پيوست حداكثر تا مبلغ ۱۵۰ هزار ريال) به متقاضي تحويل و مابقي نسخ نيز همانند جواز تاسيس به مراجع ذيربط ارسال مي گردد.
۶- اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل شماره ۲۹۳۴/۶۰۰ مورخه ۷۵٫۰۵٫۰۲ ميباشد كه در اين صورت لزوم براي اطلاع از گردش كار در اختيار متقاضي قرار خواهد گرفت.

مزایای پروانه بهره برداری:

  • پروانه بهره برداری موجب تسهیلات بانکی دولتی با نرخ مصوب تولیدی میشود.
  • پروانه بهره برداری باعث معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی جدید میشود.
  • اکثر وامهای صنعتی به واحدهای فعال پرداخت می شود که مدرک نشان دهنده فعال بودن واحد پروانه بهره برداری میباشد
  • شرکت در مناقصات دولتی و همچنین خصوصی به عنوان تولید کنندگان کالا را می دهد
  • با داشتن پروانه بهره برداری میتوان از مزایای ورود موقت مواد اولیه و تولید جهت صادرات استفاده نمود

      تذکر۱: طبق دستور العمل سازمان صنعت و معدن و تجارت ورود مواد خام اولیه فقط توسط تولید کنندگان میسر میباشد

  • استفاده از تخفیفات گمرکی جهت ورود ماشین آلات خط تولید با استفاده از پروانه بهره برداری
  • استفاده از تخفیفات تعرفه های تولید در بیمه کارکنان و برق و آب و گاز
  • استفاده از پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه مورد قبول قوه قضائیه
  • اشخاص دارای پروانه بهره برداری میتوانند در تمامی نمایشگاه ها جهت معرفی کردن محصولاتشان شرکت کنند.
  • دارنده پروانه بهره برداری امکان گرفتن علامت استاندارد برای واحدهای صنعتی که محصولاتشان شامل استاندارد اجباری است میگردد.

      تذکر۲ : پروانه بهره بردای باید با در نظر گرفتن جلوگیری از آلودگی محیط زیست وابسته به گرفتن جواز سازمان محیط زیست میباشد

      تذکر۳ : پروانه بهره برداری برای تمامی واحدهای صنعتی که یک یا چند خط تولید آنها آماده بهره برداری باشند صادر میگردد.

      تذکر۴ : پروانه بهره برداری برای محل صادر میگردد و در صورت انتقال ماشین آلات کارخانه پروانه بهره برداری در آن محل باطل شده و یا اینکه پروانه به محل جدید که مجوز محیط زیست و جوزهای مربوطه را داراست منتقل میگردد

     تذکر۵ : پروانه بهره برداری قابل تقسیم شدن بین اشخاص نیست

     تذکر۶ : پروانه بهره برداری با تنظیم صلح نامه حقوقی در محضر قابل انتقال میباشد .

     تذکر۷ : در مورد واحدهایی که دارای چندخط تولید جدا هستند در صورتی که تنها یک یا چند خط از کل خطوط تولید آماده بهره برداری باشد صدور پروانه بهره برداری برای آن خطوط بلامانع است .

    تذکر۸ : پروانه بهره برداری برای صنایع غذائی و بهداشتی و دارویی با توجه به قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۲۸/۰۴/۱۳۴۶ منوط به استعلام و اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و برای صنایع دارویی و غذایی دام و طیور با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور یا واحدهای استانی آنها نیز خواهد بود.

   تذکر۹ : جهت استقرار واحد چاپ در خط تولید مجوز وزارت ارشاد الزامی میباشد.

پروانه ساخت : از سوی وزارت بهداشت بایستی صادر گردد.