اظهارنامه عملکرد مالی

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی جهت تنظیم اظهارنامه عملکرد

الف: مدارک مالی

 1. اظهار نامه عملکرد سال گذشته
 2. برگه تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال قبل (سالهای قبل)
 3. دفاترقانونی کل و روزنامه ( اشخاص حقوق )
 4. اظهارنامه ارزش افزوده  ارائه شده  ( گزارش های خرید و فروش فصلی)
 5. صورتحساب بانکی (پرینت حسابهای بانکی شرکت )
 6. دسته چک ها و مشخص کردن دریافتهاو پرداختها
 7. لیست حفوق و دستمزد
 8. لیست قراردادهای کاری
 9. صورت وضعیتهای نهایی شده
 10. لیست اموال و دارائیها (تعدادی-ریالی)
 11. فاکتورهای فروش کالا و خدمات
 12. لیست بدهکاران (خرید کالا و خدمات از ما )
 13. لیست بستانکاران
 14. لیست پیش پرداخت ها
 15. لیست سفارشات و خرید های خارجی
 16. لیست موجودی انبار(تعدادی-ریالی)
 17. مشخصات وامهای دریافتنی
 18. مشخص کردن اسناد تضمینی
 19. لیست سرمایه گذاریها و سپرده ها
 20. لیست سپرده های دیگران نزد ما

ب: مدارک عمومی

 1. آگهی تأسیس
 2. آخرین آگهی تغییرات
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل :                          موبایل مدیرعامل:
 4. یوزر و پسورد دارایی (tax)
 5. کد اقتصادی شرکت
 6. شماره واحد مالیاتی                                                    کلاسه پرونده
 7. شماره حساب بانکی شرکت :                      بانک                                      شعبه:                                    کد شعبه
 8. در صورت وجود کارت بازرگانی :
 9. شماره کارت                  تاریخ اعتبار:
 10. در صورت وجود مجوز  :
 11. شماره مجوز                  تاریخ صدور:

مدارک مورد نیاز اشخصاص حقیقی جهت تنظیم اظهارنامه عملکرد

ج: مدارک مالی

 1. اظهار نامه عملکرد سال گذشته
 2. برگه تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال قبل (سالهای قبل)
 3. مواردی از مدارک مربوط به بند الف در صورت موجود بودن

د: مدارک عمومی

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل :                       موبایل مدیرعامل:
 2. یوزر و پسورد دارایی (tax)
 3. کد اقتصادی شرکت
 4. شماره واحد مالیاتی                                                  کلاسه پرونده:
 5. شماره حساب بانکی شرکت                بانک                                      شعبه:                                    کد شعبه
 6. در صورت وجود کارت بازرگانی
 7. شماره کارت                                تاریخ اعتبار
 8. در صورت وجود مجوز  :
 9. شماره مجوز                                 تاریخ صدور

بیشتر بخوانید

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید