اظهارنامه عملکرد مالی

مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی جهت تنظیم اظهارنامه عملکرد

الف: مدارک مالی

  1. اظهار نامه عملکرد سال گذشته
  2. برگه تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال قبل (سالهای قبل)
  3. دفاترقانونی کل و روزنامه ( اشخاص حقوق )
  4. اظهارنامه ارزش افزوده  ارائه شده  ( گزارش های خرید و فروش فصلی)
  5. صورتحساب بانکی (پرینت حسابهای بانکی شرکت )
  6. دسته چک ها و مشخص کردن دریافتهاو پرداختها
  7. لیست حفوق و دستمزد
  8. لیست قراردادهای کاری
  9. صورت وضعیتهای نهایی شده
  10. لیست اموال و دارائیها (تعدادی-ریالی)
  11. فاکتورهای فروش کالا و خدمات
  12. لیست بدهکاران (خرید کالا و خدمات از ما )
  13. لیست بستانکاران
  14. لیست پیش پرداخت ها
  15. لیست سفارشات و خرید های خارجی
  16. لیست موجودی انبار(تعدادی-ریالی)
  17. مشخصات وامهای دریافتنی
  18. مشخص کردن اسناد تضمینی
  19. لیست سرمایه گذاریها و سپرده ها
  20. لیست سپرده های دیگران نزد ما

ب: مدارک عمومی

  1. آگهی تأسیس
  2. آخرین آگهی تغییرات
  3. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل :                          موبایل مدیرعامل:
  4. یوزر و پسورد دارایی (tax)
  5. کد اقتصادی شرکت
  6. شماره واحد مالیاتی                                                    کلاسه پرونده
  7. شماره حساب بانکی شرکت :                      بانک                                      شعبه:                                    کد شعبه
  8. در صورت وجود کارت بازرگانی :
  9. شماره کارت                  تاریخ اعتبار:
  10. در صورت وجود مجوز  :
  11. شماره مجوز                  تاریخ صدور:

مدارک مورد نیاز اشخصاص حقیقی جهت تنظیم اظهارنامه عملکرد

ج: مدارک مالی

  1. اظهار نامه عملکرد سال گذشته
  2. برگه تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال قبل (سالهای قبل)
  3. مواردی از مدارک مربوط به بند الف در صورت موجود بودن

د: مدارک عمومی

  1. کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل :                       موبایل مدیرعامل:
  2. یوزر و پسورد دارایی (tax)
  3. کد اقتصادی شرکت
  4. شماره واحد مالیاتی                                                  کلاسه پرونده:
  5. شماره حساب بانکی شرکت                بانک                                      شعبه:                                    کد شعبه
  6. در صورت وجود کارت بازرگانی
  7. شماره کارت                                تاریخ اعتبار
  8. در صورت وجود مجوز  :
  9. شماره مجوز                                 تاریخ صدور

بیشتر بخوانید

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید