پلمپ دفاتر مالی شرکتها

%d9%be%d9%84%d9%85%d9%be-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1

لیست مدارک پلمپ:

الف ) شخصی :

۱- کپی شناسنامه وکارت ملی متقاضی
۲- تکمیل فرم پلمپ دفاتر در دو نسخه

ب) شرکتی :

۱- کپی آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت
۲- کپی شناسنامه وکارت ملی مدیرعامل
۳- مشخصات کامل اعضاء هیدت مدیره
۴- آدرس دریافت دفاتر به همراه کد پستی 

بیشتر بخوانید

مشاوره در تلگرام

درخواست مشاوره

CAPTCHA
لطفا صبر کنید

انتقادات و پیشنهادات

CAPTCHA
لطفا صبر کنید