منطقه آزاد اینچه برون

%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%da%86%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86منطقه آزاد اینچه برون

منطقه آزاد اینچه برون واقع در ناحيه شمال استان گلستان به دلايل مزيت هاي نسبي زير:
واقع شدن در گلوگاه كريدور بين المللي ريلي و جاده اي شمال – جنوب، قرار گرفتن در نقطه مرزي با تركمنستان و ناحيه ساحلي درياي خزر و بهره گيري از دو نوع بندر خشك و تر، داشتن وسعت كافي و قابليت توسعه در سال هاي آتي، دارا بودن اراضي شور و كم بازده بلامعارض ارزان قيمت، همجواري با دو كشور تركمنستان و قزاقستان با معادن غني نفت و گاز و سنگ هاي معدني و غلات مازاد، امكان واردات سنگ معدن فلزي و نفت و گاز از اين دو كشور، برخورداري از زيرساخت هاي آب، برق، گاز، جاده هاي ارتباطي، تسهيلات مخابراتي، اعتدال آب و هوايي در راستاي كاهش هزينه هاي اقامتي، سرمايه گذاري، خدماتي، امكان ترانزيت و واردات غلات از كشورهاي قزاقستان و روسيه در راستاي تامين امنيت غذايي كشور و صرفه جويي منابع آب داخلي، توسعه ترانزيت و حمل ريلي ارزان، دسترسي آسان به مراكز اداري، پشتيباني، اقامتي، رفاهي، پولي، درماني، گردشگري و فرودگاهي، داشتن نيروي كار ساده و ماهر، برخورداري از جاذبه هاي گردشگري (جزيره آشوراده)و جاذبه هاي جنگلي – دريايي استان گلستان، همجواري با سه بازار مصرفي و بازارهاي مصرفي جنوبي: كشورهاي حاشيه خليج فارس و بازار مصرفي CIS بزرگ شمالي: كشورهاي كشورهاي همجوار: عراق، تركيه، پاكستان، افغانستان و برخورداري از كوتاهترين مسير ارتباطي با اين كشورها يكي از مناطق مناسب ايجاد منطقه آزاد تجاري – صنعتي بشمار مي رود.