منطقه آزاد کیش

%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%da%a9%db%8c%d8%b4منطقه آزاد کیش :

اين جزيره به شكل بيضي با طول ۱۵ كيلومتر و عرض ۷ كيلومتر وبا مساحتي حدود ۹۱ كيلومتر مربع از لحاظ وسعت، مقام دوم را در ميان جزاير خليج فارس دارد. اين جزيره از لحاظ تاريخي داراي سوابق بازرگاني مي باشد به طوري كه مركز ارتباطات بازرگاني بين هندوستان، ايران و بين النهرين به شمار مي آمده است. عمده تجارت جزيره كيش در گذشته، مرواريد بوده است كه هنوز هم صيد آن ادامه دارد. كيش از سال ۱۳۸۴ تاكنون خارج از قلمرو معمولي گمرك كشور شناخته شده و نوعي منطقه آزاد تلقي مي شده است. تاريخ رسمي تبديل كيش به منطقه آزاد تجاري-صنعتي مربوط به سال ۱۳۷۲ مي باشد. مهم ترين واحدهاي توليدي كيش در بخش هاي مختلف صنايع برقي و الكترونيك، پوشاك، مواد غذايي و دارويي، شيميايي، سلولزي، صنايع غيرفلزي و يك واحد توليد خودرو مي باشد. نمونه ماموريت هاي خاص اين منطقه عبارتند از: توسعه و ترويج گردشگري، تمركز خدمات فرهنگي و رفاهي، ايجاد بورس خدمات تجاري، تشكيل نمايشگاه ها و همايش هاي داخلي و بين المللي، پايگاه توسعه و ترويج فناوري اطلاعات و ارتباطات.

اداره امور منطقه آزاد کیش بر عهده سازمانی است که مسئولیت های آن از سوی شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور تهیه و تصویب شده است. اهداف اساسی این سازمان انجام امور زیر بنایی مورد نیاز در جزیره، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال مفید سازنده، جذب سرمایه گذاری های داخلی وخارجی، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی به منظور توسعه صادرات غیر نفتی، تدارک مقدمات تولید کالاهای صنعتی و راه اندازی صنایع تبدیلی و بالاخره بهره برداری از موقعیت های اختصاصی جزیره آزاد کیش شامل مجمع عمومی، هیات مدیره ، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و بازرسان قانونی است. مجمع عمومی رئوس کلی اهداف منطقه را تعیین می کنند که شامل موافقت با تاسیس و یا انحلال شرکتها و موسسات وابسته ، تدوین و اصلاح اساسنامه ها، اعمال نظارت عالیه بر عملکرد سازمان، نصب و عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و همچنین تعیین میزان و چگونگی اخذ عوارض از اشخاص و موسسات و هرنوع عملیاتی است که در جزیره انجام می گیرد. سازمان منطقه آزاد کیش توسط هیات مدیره ای مرکب از سه یا پنج اداره میشود. این هیات مدیره دارای همه گونه اختیار در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای اجرای وظایف مصرح در اساسنامه می باشد. رئوس این وظایف شامل تعیین روشهای اجرایی، انعقاد قراردادها، چگونگی وصول عوارض و نحوه ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی، کشتی ها، هواپیماها ( بدون ایجاد حق امتیاز انحصاری) است هیات مدیره همچنین در کارها تعیین نحوه کاربری اراضی منطقه آزاد، استفاده از منابع ملی و فروش و یا واگذاری آنها برحسب قانون و آیین نامه های اجرایی مصوب مجمع عمومی مسئولیت دارد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را برعهده دارد به حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره به این سمت منصوب می شود. مدت تصدی این مسئولیت سه سال است که می تواند برای دوره های سه ساله دیگر تمدید شود. مدیر عامل در اجرای مصوبات هیات مدیره دارای هرگونه اختیارات بوده و نمایندگی سازمان را دربرابر اشخاص ثالث ایفا می کند. مسئول حسن اجرای کلیه امور جاری منطقه آزاد بوده و حافظ حقوق و منافع اموال سازمان به حساب می آید.

مزایا و تسهیلات ویژه سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم

۱- معافيت مالياتي ۱۵ ساله از تاريخ بهره برداري براي فعاليت اقتصادي
۲- عدم نياز به رواديد براي ورود وخروج خارجيان
۳- آزادي كامل خروج ارز
۴- انعطاف پذيري بيشتر عمليات بانكي .
۵- تضمين حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي
۶- عدم محدوديت براي سرمايه گذاري و مشاركت خارجي .
۷- سرعت عمل در انجام امور اداري .
۸- انتقال آسان سرمايه داخل ، خارج و ساير مناطق آزاد ايران .
۹- معافيت از عوارض گمركي و سود بازرگاني براي واردات مواد اوليه و ماشين آلات صنعتي و توليدي صنايع كيش
۱۰- امكان سرمايه گذاري خارجي بدون مشاركت ايراني .
۱۱- امكان خريد و فروش و اجاره زمين براي سرمايه گذاران داخلي و اجره زمين به سرمايه گذاران ايراني و خارجي .
۱۲- عدم محدوديت خريد و فروش و تبديل ارز .
۱۳- انجام كليه معاملات و نقل و انتقال ارزي در منطقه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي .
۱۴- ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي توسط سازمان منطقه آزاد .
۱۵- آزادي ورود هرنوع كالا به استثناي كالاهاي مغاير با شرع اسلام يا قوانين خاص مربوط به مناطق آزاد .
۱۶- ترانزيت و صادرات مجدد كالاهاي خارجي با كمترين تشريفات
۱۷- صدور كالاهاي توليد شده در منطقه به خارج از كشور يا ساير مناطق آزاد با كمترين تشريفات
۱۸- صدور كالاهاي توليد شده با رعايت قوانين ارزش افزوده به داخل كشور.
۱۹- تعيين ضوابط حاكم برروابط بين كارگر وكارفرما براساس قراردادهاي منعقده .