مناطق ویژه اقتصادی

%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c

مناطق ویژه اقتصادی:

مناطق ویژه اقتصادی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: «به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند.»

مزیت عمده مناطق ویژه اقتصادی در چیست؟

– معافیت گمرکی تا سقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی مازاد بر ارزش افزوده قطعات خارجی در تولیدات

– ورود ماشین آلات خط تولید و ابزار و اثاثیه اداری بدون عوارض گمرکی

– تبعیت از قانون کار مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مناطق ویژه

– صدور مجوز ساخت و پایان کار بصورت رایگان

– عدم محدودیت زمانی متروکه شدن کالا در منطقه ویژه همچنین شما با مطالعه قوانین و مقررات منطقه مزایای دیگری را خواهید یافت.

مناطق ویژه اقتصادی:

 • منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیح فارس
 • منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
 • منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد بهشهر
 • منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی
 • منطقه ویژه اقتصادی سرخس
 • منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
 • منطقه ویژه اقتصادی یزد
 • منطقه ویژه اقتصادی سهلان
 • منطقه ویژه اقتصادی زرندیه
 • منطقه ویژه اقتصادی دوغارون
 • منطقه ویژه اقتصادی عسلویه
 • منطقه ویژه اقتصادی بیرجند
 • منطقه ویژه اقتصادی لرستان