منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طبق تصويب نامه شماره ۷۷۱۹۳/ت۱۹۲۶۰ ک مورخه ۹/۱۲/۱۳۷۶ هيات وزيران تاسيس شد.
اين مجتمع بندري داراي ۲۵ کيلومتر مربع مساحت و ۵/۷ کيلومتر مربع اراضي پشتيباني براي طرح هاي توسعه و استفاده بخش خصوصي است. بندر شهيد رجايي در حال حاضر با ۸۰ بندر معروف در اقصي نقاط جهان مبادله کالا و ارتباط دريايي دارد.
مجتمع بندري شهيد رجايي در بيست کيلومتري غرب شهرستان بندر عباس قرار گرفته است. فاصله بندر شهيد رجايي تا تهران ۱۵۶۳ کيلومتر و تا فرودگاه بندر عباس ۴۰ کيلومتر است.

مزيتهاي منطقه اقتصادي بندر شهيد رجايي

برخورداری از امتیازات مناطق ویژه اقتصادی

 • وجود اراضی قابل واگذاری برای فعالیتهای پشتیبانی، صنعتی، نفتی و خدماتی به صورت BOT، BOOT، اجاره کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
 • وجود شبکه های آب، برق، تلفن، IT و سیستم دفع آبهای سطحی
 • امکان استفاده بهینه از شبکه ارتباطی داخلی و بین المللی دریایی، راه آهن و جاده ای
 • قرار گرفتن در مسیرهای اصلی کریدورهای ترانزیتی نظیر شمال و جنوب، شرق و غرب جهت تسهیل ترانزیت کالا به کشورهای آسیای میانه، حوزه خلیج فارس و دریای عمّان، افغانستان، پاکستان، عراق، روسیه و شمال اروپا از طریق راه آهن و جاده
 • دسترسی به آبهای آزاد و حداکثر استفاده از مزیت های حمل و نقل دریایی
 • مجاورت با مراکز و قطب های اصلی تولیدی، صنعتی و پتروشیمی کشور
 • وجود شبکه های بانکی، اعتباری، بیمه ای، گمرک و سایر موسسات خدماتی مرتبط
 • امکان استفاده از تسهیلات اعتباری و بانکی
 • وجود ترمینال های اختصاصی، ترانزیت سوخت و بانکرینگ، کانتینری، عمومی و فرآورده های نفتی و مواد معدنی
 • امکان استفاده از مزایای راه آهن اختصاصی و تجهیزات و امکانات مدرن تخلیه و بارگیری
 • تامین شرایط لازم برای پهلوگیری شناورهای با ظرفیت ۱۴۵۰۰۰ تن
 • تامین شرایط لازم برای پذیرش کشتی های کانتینری نسل هفتم با ظرفیت ۱۲۰۰۰ تن
 • ایجاد ظرفیت پذیرش بیش از ۱۷۰۰۰۰۰ TEU در سال
 • احداث بندر ترانزایت و صادرات نفتی در ضلع شرقی مجتمع بندری
 • ایجاد پایانه ترانزیت و سوخت رسانی خلیج فارس در بندر با سرمایه گذاری بخش خصوصی