منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%ac%d9%86%d8%af

تاریخچه منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در تاريخ ۸۹/۰۴/۰۷ توسط مجلس محترم شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۸۹/۰۷/۱۴ به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد و در تاريخ ۸۹/۰۹/۱۱ توسط رئيس جمهور محترم جهت اجرا ابلاغ گرديد.
اين منطقه در دو قطعه يکي از آنها در زميني به مساحت ۷۳۰ هکتار در فاصله ۱۲ کيلومتري شمال شرقي شهر بيرجند در نزديکي فرودگاه بين¬ المللي بيرجند احداث شده است و در حال حاضر مراحل تأمين و برنامه¬ ريزي زير ساخت¬ ها و جذب سرمايه¬ گذار براي مشارکت در رونق منطقه ويژه اقتصادي درحال پيگيري مي¬باشد. و ديگري به مساحت ۱۰۰ هکتار در مرز ايران و افغانستان در ميل ۷۸ در حال احداث مي باشد.

 موقیعت جغرافیایی منطقه ویژه :

منطقه ويژه اقتصادي خراسان جنوبی در مركز ثقل محور ترانزيتي چابهار – زاهدان – بيرجند – مشهد – سرخس (خط ارتباطي بندر مهم چابهار در جنوب شرقي ايران و سرخس در همسايگي تعدادي از کشورهاي CIS ) و مسير ترانزيتي بندرعباس – افغانستان مي تواند با برقراري ارتباط تجاري ، صنعتي و خدماتي با كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان با فرصتهاي طلايي (افغانستان، کشوري در حال بازسازي و رو به رشد است و بازار مصرف بسياري از محصولات و فراورده ها را در حال حاضر و آينده به خود اختصاص مي دهد) همچون بندر تجاري خشک (Dry Port) در اقتصاد کلان کشور نقش مهمي ايفا نمايد

مزایاي منطقه ویژه اقتصادي بیرجند

۱ -وجود فرودگاه بین المللی بیرجند به عنوان مرز مجاز هوایی در مجاورت منطقه ویژه اقتصادي

۲ -وجود گمرك و پایانه مرزي ماهیرود ( میل ۷۸ (در فاصله ۱۹۵ کیلومتري منطقه ویژه

۳ -همسایگی استان خراسانجنوبی با کشور افغانستان و فاصله ۳۱۰ کیلومتري منطقه ویژه اقتصادي بیرجند با شهر فراه مرکز ولایت فراه کشور افغانستان

۴ -قرار داشتن استان در مرکز ثقل محور ترانزیتی چابهار- زاهدان- بیرجند- مشهد- سرخس

۵ -فراهم بودن زمین، آب، برق ، راه ارتباطی و زیرساختهاي مخابراتی و IT و همچنین زمین جانمایی شده براي احداث مجتمع گمرکات استان در ضلع جنوبی زمین و زمین جانمایی شده براي احداث پایانه صادراتی سنگ استان در ضلع شرقی منطقه ویژه اقتصادي بیرجند

۶ -قوانین و مقررات خاص حمایتی دولت از قبیل سهمیه تسهیلات بانکی ریالی و ارزي، معافیتهاي مالیاتی خاص مناطق محروم و …

۷ -مجاورت زمین منطقه با خط انتقال گاز

۸ -عبور بزرگراه شهید کلانتري از مجاورت منطقه

۹ -عبور خط ۴۰۰ کیلو ولت یزد – قائن – بیرجند – زاهدان از نزدیکی اراضی منطقه ویژه

۱۰ -نزدیکی پست ۴۰۰ کیلوولت برق با منطقه ویژه

۱۱ -اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالاها و خدمات فعالیت دارند، براي فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می باشند.

۱۲ -امور مربوط به اشتغال نیروي انسانی، روابط کار، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی خواهد بود.

۱۳ -مبادلات بازرگانی منطقه با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري صنعتی پس از ثبت در گمرك از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ٥ معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت هاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدودیت ها و ممنوعیت هاي قانونی و شرعی نمی شود.

۱۴ -ورود کلیه ماشین آلات خط تولید و لوازم و قطعات مورد مصرف در منطقه از خارج از کشور، اعم از نو و مستعمل مجاز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمرکی معاف می باشد.

۱۵ -نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهاي منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاري خارجی انجام خواهد شد.